โปรกอล์ฟระดับตำนาน บิ๊กตุ่ม” ร่วมยินดีเปิดสถาบันกอล์ฟ โปรอาร์ม ที่โพธาลัย

โปรกอล์ฟระดับตำนาน

โปรกอล์ฟระดับตำนาน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพในด้านกีฬากอล์ฟด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย

โปรกอล์ฟระดับตำนาน สถาบันกิร เดชเพอร์ฟอร์แมนซ์ เซ็นเตอร์” นับเป็นการต่อยอด ความสำเร็จของโปร อาร์มกิร เดชอภิบาลรัตน์
ยอดสวิงหนุ่มชาว ไทยสังกัดของ “สิงห์” และปัจจุบันแข่งขันในศึก พีจีเอ ทัวร์ ที่สหรัฐ ภายหลังจากประสบ ความสำเร็จกับ การเปิดสถา
บันกิร เดชกอล์ฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์” ณสนามไดร์ฟเกียรติธาดา

จนเป็นหนึ่งในสถาบัน สอนกอล์ฟที่ได้ผลิต นักกอล์ฟเยาวชนขึ้นมา มากมายในขณะนี้งาน นี้ได้รับเกียรติจาก “บิ๊กตุ่ม” นายสันติ ภิรมย์
ภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บิ๊กบอสแห่งค่ายสิงห์ เดินทางมาเป็นประธาน ในการตัดริบบิ้นเปิดสถาบัน
“กิร เดชเพอร์ฟอร์ แมนซ์เซ็นเตอร์” พร้อมกับทดสอบเครื่อง ซิมูเลเตอร์ของสถาบัน

โปรกอล์ฟระดับตำนาน

โดยมีโปรกอล์ฟของ สถาบันให้คำแนะนำ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ได้กล่าวคำอวยพรในการ ตัดริบบิ้นเปิดสถาบันกิร เดชเพอร์ ฟอร์แมนซ์
เซ็น เตอร์ว่า “ยินดีมากกับโปร อาร์มในการก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ และขอให้ประสบความ สำเร็จแม้ว่าวันนี้ เค้าจะไม่อยู่ เพราะต้องเดิน
ทางไปทำหน้าที่ของตัวเองที่ สหรัฐ ก็อยากจะเป็นหนึ่งใน กำลังใจกับงานในครั้งนี้”นายสันติ ภิรมย์ภักดี

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เดินทางเป็นประธานใน พิธีเปิดสถานบันสอนกอล์ฟกิร เดชเพอร์ฟอร์ แมนซ์
เซ็นเตอร์” ของโปรอาร์ม กิร เดชอภิบาลรัตน์ ยอดสวิงชาวไทย คนแรกในพีจีเอทัวร์ ณ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค เพื่อเป็นศูนย์
การเรียนรู้ในการ พัฒนาศักยภาพใน ด้านกีฬากอล์ฟด้วยเทค โนโลยีอันทันสมัย โดยในงานมี โปรบุญชู เรืองกิจ ดูบอลสด

นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด

พร้อมด้วย เหล่านักกอล์ฟมากมาย ร่วมยินดีงานนี้ได้ รับเกียรติจาก “บิ๊กตุ่ม” นายสันติ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรม การบริหาร บริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บิ๊กบอสแห่งค่ายสิงห์ เดินทางมาเป็นประธาน ในการตัดริบบิ้นเปิดสถาบันกิร เดชเพอร์ฟอร์ แมนซ์เซ็น เตอร์
พร้อมกับทดสอบ เครื่องซิมูเลเตอร์ ของสถาบัน

โดยมีโปรกอล์ฟของ สถาบันให้คำแนะ นำนายสันติ ภิรมย์ภักดี ได้กล่าวคำอวยพร ในการตัดริบบิ้นเปิด สถาบันกิ รเดชเพอร์ฟอร์
แมนซ์เซ็น เตอร์ว่า “ยินดีมากกับโปร อาร์มในการก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ และขอให้ประสบ ความสำเร็จแม้ว่า วันนี้เค้าจะไม่อยู่ เพราะ
ต้องเดินทางไปทำ หน้าที่ของตัวเองที่ สหรัฐ ก็อยากจะเป็นหนึ่งในกำลัง ใจกับงานในครั้งนี้ โปรกอล์ฟระดับตำนาน

ปัจจุบันโปร อาร์มเล่นกอล์ฟใน พีจีเอ ทัวร์ ของ สหรัฐอเมริกา และได้ส่งคลิปวีดีโอถึง การก่อตั้งสถาบันกิร เดชเพอร์ ฟอร์แมนซ์
เซ็น เตอร์ว่าจุดเริ่มต้นคือมันเป็น อีกรูปแบบที่้ท้าทาย ในการพัฒนาเพื่อให้นักกอล์ฟ ทุกคนสามารถรู้จักสวิงกอล์ฟจริงๆ ผ่าน
เครื่องซิมูเลเตอร์ พร้อมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือ และเทคโนโลยีอันทันสมัย ด้านการสวิงครบทุกจุด

โปรกอล์ฟระดับตำนาน

เพื่อให้ได้วงสวิงที่ ถูกต้องสถาบันกิร เดชเพอร์ฟอร์ แมนซ์เซ็น เตอร์เป็นสถาบันสอน กอล์ฟยุคใหม่ที่พร้อมมอบ ประสบการณ์กอล์ฟ
อันเหนือระดับให้กับ ผู้เรียนในการสร้างพื้นฐาน กอล์ฟให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีการสอน ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ตอบ
โจทย์การเรียนรู้ทักษะ

วงสวิงของนักกอล์ฟทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับฝีมือ ในห้องเรียนทั้งแบบ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีกอล์ฟที่ ใช้ในการสอนที่ทันสมัยที่
สุดในปัจจุบันซึ่งจะได้ เรียนรู้ทักษะกีฬากอล์ฟ แบบครบวงจรที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าการสร้างวินัย และสมาธิที่ดีให้ กับบุตรหลาน
การสร้างสุขภาพร่างกาย ให้ดีขึ้นให้กับตัวเอง การเล่นกอล์ฟเพื่อเข้าสังคมใสวัยทำงาน รวมถึงการต่อยอด กีฬากอล์ฟไปสู่ เส้นทาง
อาชีพ สถาบันแห่งนี้ พร้อมตอบโจทย์ ความต้องการ ในทุกรูปแบบ หวดศึกแมตช์เพลย์ | ข่าวกอล์ฟ