เตรียมทัพล่าทุกทอง จับสะวิงทีมชาติซ้อมเทคโนโลยีใหม่

เตรียมทัพล่าทุกทอง

เตรียมทัพล่าทุกทอง เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการบอกสถิติต่างๆ

เตรียมทัพล่าทุกทอง “บิ๊กรัง” นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬา กอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า วันนี้นำนักกอล์ฟ ทีมชาติรุ่นใหม่
มาซ้อมกับ เทคโนโลยีใหม่ๆ ของสถาบันกอล์ฟ พ๊อยเซ็นเตอร์ เพื่อมาดู จุดด้อย จุดแข็งของ แต่ละคน และนำข้อบกพร่อง ไปแก้ไขกันต่อไป
ในการฝึก ซ้อมสนามจริง

สำหรับนักกอล์ฟ ชุดนี้จะเตรียม เอาไว้สำหรับ การแข่งขันกี ฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศ เวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม
โดยตอนนี้ เก็บตัวไว้ชาย 10 คน หญิง 10 คน และจะคัด เลือกตัวจริง ชาย 5 คน หญิง 4 คนไปแข่งขัน ในเรื่องของ ความหวังเหรียญ รางวัลนั้น
นายกสมาคม กีฬากอล์ฟฯ กล่าวว่า

เตรียมทัพล่าทุกทอง

ตั้งเป้าที่ เหรียญทองมา ตลอดทุกสมัย อยู่แล้ว ซึ่งทั้งตัว นักกีฬา โค้ชและเทค โนโลยีต่างๆ ที่มีก็ พร้อมมาก รวมทั้งเรื่อง ของสภาพจิตใจ ก็ดีมาก
นักกอล์ฟไทย ทุกคนรู้ดี ว่าเมื่อลง แข่งขันต้อง สู้กันจนถึง หลุมสุดท้าย ทำให้เชื่อ มั่นว่าจะ ประสบความ สำเร็จใน ซีเกมส์หน นี้แน่นอนที่ สถาบัน
กอล์ฟพ๊อย เซ็นเตอร์ ชั้น 3 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ นายณัยยภพ ภิรมย์ภักดี และ “โปรอ็อบ” นุพันธ์ มาประณีต ดูบอลสด

ผู้ร่วมก่อตั้ง สถาบันกอล์ฟ พ๊อยเซ็นเตอร์ ให้การต้อนรับ นักกอล์ฟทีม ชาติไทย

ได้แก่ “ปาร์ค” สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน, “นีน่า” พิมพ์มาดา ว่องธนะวิโมกษ์, “น้ำผึ้ง” นวพร สุนทรียภาส, “ซิม” ณัฐฤตา วงศ์ทวีลาภ, “อุ้ม”
สรัชชนา รัตนสินธุ์, “พีเจ” วีรวิชฌ์ นาคประชา, “ชาลี” ชนาดล ดนตรี ในการ ทดสอบและ ร่วมฝึกซ้อมที่ สถาบันสถาบัน กอล์ฟพ๊อยเซ็น เตอร์
เป็นสถานที่ ฝึกซ้อมกอล์ฟ ในร่มใจ กลางกรุง เทพมหานคร เตรียมทัพล่าทุกทอง

เดินทางสะดวก ด้วยรถไฟฟ้า ใต้ดิน และมีผู้เชี่ยว ชาญในการ สอนกอล์ฟผ่าน เครื่องซิมูเลเตอร์ ที่มีประสบ การณ์กว่า 20 ปี ที่สำคัญมี เทคโนโลี
“แทร็คแมน 4” เทคโนโลยีใหม่ ล่าสุดในการ บอกสถิติต่างๆ อย่างครบถ้วน ทั้งแนวทางหัวไม้, มุมหน้าไม้, มุมหน้าไม้ขณะเคลื่อนที่, มุมปะทะลูก
กอล์ฟ, ความเร็วหัวไม้, ความเร็วลูกกอล์ฟ, ระยะจุดตก ของลูกกอล์ฟ, มุมเกินของลูกกอล์ฟ, คุณภาพใน การปะทะลูก, อัตราสปินของลูกกอล์ฟ

นอกจากนั้น ยังมีเทคโนโลยี อื่นๆ ที่ช่วยสอนนักกอล์ฟ อีกมากมายสำหรับ ผลงานของนักกอล์ฟ ทีมชาติไทย ในซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิป
ปินส์ ทำได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง โดยเจ้าภาพได้ไป 2 เหรียญทองนักกอล์ฟ ทีมชาติชุดนี้ ส่วนใหญ่จะ เป็นหน้าใหม่
หน้าเก่า ก็ยังเพิ่งติด ทีมชาติไม่นาน เตรียมทัพล่าทุกทอง

เตรียมทัพล่าทุกทอง

ทำให้ต้อง เพิ่มเติมในหลายๆ เรื่องให้พร้อมที่สุด เพราะบางคนอาจ จะไปแข่งขันซี เกมส์เป็นครั้งแรก รวมทั้งอีกหลาย รายการที่มี โปรแกรมในปีนี้
ส่วนตัวเชื่อว่า กอล์ฟไทยมี ศักยภาพสูง ในระดับโลก และมีผลงาน ที่ดีมาตลอด ในซีเกมส์ครั้ง นี้ก็ต้องได้เหรียญ ทองให้ได้มาก ที่สุดเหมือนเดิม”
บิ๊กรังกล่าว ในเรื่องของความ หวังเหรียญรางวัลนั้น

นายกสมาคม กีฬากอล์ฟฯ กล่าวว่า ตั้งเป้าที่เหรียญทอง มาตลอดทุก สมัยอยู่แล้ว ซึ่งทั้งตัวนักกีฬา โค้ชและเทค โนโลยีต่างๆ ที่มีก็พร้อมมาก
รวมทั้งเรื่องของ สภาพจิตใจก็ดีมาก นักกอล์ฟไทยทุกคน รู้ดีว่าเมื่อลงแข่งขัน ต้องสู้กันจนถึงหลุมสุดท้าย ทำให้เชื่อมั่นว่าจะ ประสบความสำ
เร็จในซีเกมส์ หนนี้แน่นอน ซ้อมกอล์ฟใจกลางกรุง ข่าวกอล์ฟ