เจ้าของแชมป์เมเจอร์ การประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ขาขวา กระดูกแตก

เจ้าของแชมป์เมเจอร์

เจ้าของแชมป์เมเจอร์ ไท เกอร์ขอบคุณเพื่อนโปรกอล์ฟ แต่งคอสเพลย์ แดง-ดำ ส่งกำลังใจ

เจ้าของแชมป์เมเจอร์ หลังจากที่ไท เกอร์วูดส์ นักกอล์ฟระดับโลก เจ้าของแชมป์เมเจอร์ 15 รายการประสบอุบัติ เหตุทางรถยนต์ และได้
รับบาดเจ็บอย่าง รุนแรงที่ขาขวา กระดูกแตก หลายส่วน และอาจจะต้องใช้ เวลามากกว่า 3 เดือนกว่าจะกลับมา เดินได้อีกครั้ง มันยากที่จะ
อธิบายว่าผมซาบซึ้ง แค่ไหนเมื่อเปิดทีวี และเห็นพวก เขาใส่เสื้อแดง

นักกอล์ฟทุกคน และแฟนๆ ทุกคนจะ เป็นกำลังใจให้ ผมผ่านช่วงเวลา อันยากลำบาก นี้ไปให้ได้ วูดส์ ทวีตขอบคุณล่าสุด รอรี่ แม็กอิลรอย
นักกอล์ฟ ไอแลนด์ และ โปรกอล์ฟอีก หลายต่อหลาย คนทั้งชาย และ หญิง ร่วมกัน สวมเสื้อสีแดง และ กางเกงดำ รวมทั้งสวมหมวก
แบบเดียว กับที่ไท เกอร์ใส่ ลงแข่งขัน

เจ้าของแชมป์เมเจอร์

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ในการส่งมอบ กำลังใจให้กับ นักกอล์ฟไอคอน แห่งยุคขณะที่ ประเด็นนี้กลับ กลายเป็น ดราม่าเมื่อ แม็ก โฮม่า นักกอล์ฟ
วัย 30 ปี สวมเสื้อสี ขาวลงแข่งขัน เมื่อวันอาทิตย์จน ถูกวิพากษ์วิจารณ์ อย่างหนัก ซึ่งเจ้า ตัวปฏิเสธ ว่ายังคงเคารพไท เกอร์เสมอโชค
ร้ายที่ผม ไม่ได้ แพ็กเสื้อแดง กางเกงดำ มาเลย ดูบอลสด

ผมเพิ่งรู้ข่าวตอน ที่เดินทางมาสนาม ผมยังคงเคารพไท เกอร์เสมอ

และหวังว่าเขา จะกลับมาลง เล่นอีกครั้ง หลังจากที่ไท เกอร์วู้ดส์นักกอล์ฟ ระดับโลก เจ้าของแชมป์ เมเจอร์ 15 รายการประสบ อุบัติเหตุ
ทางรถยนต์ และได้รับบาด เจ็บอย่างรุนแรงที่ขาขวา กระดูกแตก หลายส่วน และอาจจะต้อง ใช้เวลามากกว่า 3 เดือนกว่า จะกลับ มาเดินได้
อีกครั้ง

ล่าสุด รอรี่ แม็กอิลรอย นักกอล์ฟไอแลนด์ และโปรกอล์ฟ อีกหลาย ต่อหลาย คนทั้งชาย และหญิง ร่วมกัน สวมเสื้อสีแดง และกางเกงดำ
รวมทั้งสวมหมวก แบบเดียว กับที่ไท เกอร์ใส่ลงแข่งขัน เพื่อเป็น สัญลักษณ์ ในการส่ง มอบกำลัง ใจให้กับ นักกอล์ฟ ไอคอนแห่งยุค มันยาก
ที่จะ อธิบายว่าผม ซาบซึ้ง แค่ไหน เจ้าของแชมป์เมเจอร์

เจ้าของแชมป์เมเจอร์

เมื่อเปิดที วีและเห็น พวกเขา ใส่เสื้อแดง นักกอล์ฟทุกคน และแฟนๆ ทุกคนจะ เป็นกำลังใจ ให้ผมผ่านช่วงเวลา อันยาก ลำบาก นี้ไป ให้ได้
วูดส์ทวีตขอบ คุณขณะที่ ประเด็นนี้ กลับกลาย เป็นดราม่าเมื่อ แม็ก โฮม่า นักกอล์ฟวัย 30 ปี สวมเสื้อสีขาว ลงแข่งขันเมื่อ วันอาทิตย์จน
ถูกวิพากษ์ วิจารณ์อย่างหนัก ซึ่งเจ้าตัว ปฏิเสธ ว่ายังคงเคารพไท เกอร์เสมอ

โชคร้ายที่ผมไม่ ได้แพ็กเสื้อแดง กางเกงดำมาเลย ผมเพิ่งรู้ข่าวตอน ที่เดินทาง มาสนาม ผมยัง คงเคารพไท เกอร์เสมอ และหวัง ว่าเขาจะ
กลับมาลงเล่น อีกครั้งไท เกอร์วู้ดส์ สุดซาบ ซึ้งใจ หลังบรรดา โปรกอล์ฟ เพื่อนร่วมอาชีพ ต่างใส่เสื้อ ผ้าสีแดง-ดำ เพื่อส่งกำลัง ใจให้ตัวเอง
หลังบาดเจ็บ อย่างหนัก จากเหตุการณ์ รถคว่ำ ผู้นำรอบแรกแผ่ว | ข่าวกอล์ฟ