เครือข่ายกีฬาหารือ กรมอนามัยเเจงข้อปฏิบัติเปิดสนามกอล์ฟ

เครือข่ายกีฬาหารือ

เครือข่ายกีฬาหารือ กำหนดข้อปฏิบัติในสนาม กอล์ฟหากรัฐบาลประกาศให้กลับมาเปิดบริการ เครือข่ายกีฬาหารือ

เครือข่ายกีฬาหารือ อย่างเป็นทางการ โดยข้อสรุป เเจงผู้ให้ -ผู้ใช้ ยึดหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยจะจำกัดจำนวนคน คนเล่นต้องจองคิว ลดเสี่ยง เว้นระยะห่าง ออกรอบ

ก๊วนละ 4 คน ห่างกันก๊วนละ 10 นาที เมื่อเล่นหรือซ้อมเสร็จต้องกลับทันที งดรวมกลุ่มหรือสังสรรค์ เครือข่ายภาค นำโดย นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย

นายกิติภูมิ จาวจักรศิริ บอร์ด อาชีพ แห่งประ เทศไทย, นพ.ประกิต เทียนบุญ นายกสมาคมกรุงเทพกรีฑา (กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก) ร่วม กับผู้ เชี่ยวชาญ จากสาธารณ สุข นำโดย

เเพทย์หญิง พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดี กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ถึงการ กำหนด เเนวทางเเละมาตรการกลาง รองรับการ เปิด ทั่วประเทศ ที่สนาม กอล์ฟกรุงเทพกรีฑา นายกเอกซ์

หัวหมาก เมื่อ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ตัวเลข การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มมีจำนวนลดน้อยลง

ซึ่งก็ส่งผลสืบเนื่องในการจะทำให้เกิดการคลายล็อคในภาคธุรกิจ กิจการ หรือกิจกรรมต่างๆให้กลับมาเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้ง ซึ่งก็รวมถึงภาค ด้วย อธิบดีกรมพลศึกษา

เผยต่อว่า ซึ่งเป็น ที่เล่นกลางเเจ้ง เเละจัดเป็นกลุ่ม สุ่มเสี่ยงน้อยที่จะเกิดโอกาสการเเพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเป็นชนิด นำร่องกลุ่มเเรกๆ ที่จะมีการเปิดสนามส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ สำหรับออกกำลังกาย พร้อมๆกับสนาม กลางเเจ้ง ลาน กลางเเจ้ง เเละสนามเทนนิส จึงได้มีการเปิด เพื่อกำหนดมาตรการกลางระหว่างหน่วยงาน

เเละหน่วยงานสาธารณสุขขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ให้เดินหน้าต่อไปได้ ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร เผยว่า กรมอนามัย มีหน้าที่ประสานงานให้ข้อเสนอเเนะ เเละเเนวทางสำหรับรองรับการเปิด ร่วมกับหน่วยงานด้าน ครั้งนี้ด้วย ซึ่งมาตรการสำหรับการป้องกันให้ไม่ให้เกิดการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับ ที่อยู่ในข่ายอาจได้

รับการผ่อนปรนให้กลับมาเปิดใช้ให้ มีอยู่ 3 ส่วนหลักๆ ส่วนเเรก การปฏิบัติของเจ้าของกิจการหรือ และรูปแบบ โดยขอให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1. ขอให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่

พนักงานทุกคน หากพบพนักงานที่มีอาการเจ็บป่วย เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อให้หยุดงานและพบแพทย์, 2. จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ,

เครือข่ายกีฬาหารือ

3. จำกัดจำนวนผู้รับ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป ใช้รับนัดจองคิวเข้าใช้

และควบคุมระยะเวลาใช้ 4. พนักงานที่ให้ ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือเป็นประจำ เเละ 5. แม่บ้านที่ปฏิบัติงานในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาบน้ำ

ห้องส้วม ต้องใส่ถุงมือ รองเท้าหุ้มข้อและสวมหน้ากากผ้าขณะปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญ ดูเเลสถานที่ส่วน ลูกค้า ตั้งเเต่จุดประชาสัมพันธ์

จุดชำระ ต้องจัดให้มีทางเข้าออกที่ชัดเจน มีการรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 ม. มีจุดล้างมือหรือ เจลเเอล กอฮอลล์ คอยให้ มีการทำความสะอาดชุดเเละอุปกรณ์ ทั้งก่อน

เเละหลัง เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด โดยเฉพาะในจุดที่มีการสัมผัสร่วมอย่างน้อย 2 ชม.ต่อครั้ง ส่วนที่ 3 คือข้อปฏิบัติสำหรับ ต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลทุกครั้งทั้งก่อนเเละหลัง

เเละหากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องซาเซลเซียส หรือมีอาการไข้ ไอ จาม เป็นกลุ่มเสี่ยงมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องใส่หน้ากากอนามัยเเละเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

หากอาการ ไม่ดีขึ้น ให้ไปพอ เเพทย์ เเละกรม อนามัย จะมี การเฝ้า ติดตามดูผล การรายงาน อย่างใกล้ ชิดในทุกๆวัน ภายหลังมีการเปิดให้เข้าใช้อย่างเป็นทางการ นายกิติภูมิ ข่าวกอล์ฟ

จาวจักรศิริ บอร์ด อาชีพ แห่งประเทศไทย เผยว่า จากร่วมกัน ในครั้งนี้ ถือเป็นการกำหนดกรอบเเนวทางให้ชัดเจนในเบื้องต้นที่จะให้ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ หรือผู้ใช้ ได้เตรียม

การเเละเตรียมปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัย ต่อสุขภาพของตัวเอง เเละคนรอบข้างๆ ส่วนสนามกอล์ฟ จะเปิดให้ ได้เมื่อไหร่ ขอให้รอฟังประกาศอย่างชัดเจน

จากรัฐบาลถึงการผ่อนปรนอีกครั้ง ขณะที่ฝ่ายผู้ประกอบการ นพ.ประกิต เทียนบุญ นายกสมาคมกรุงเทพกรีฑา เผยว่า เบื้องต้นได้รับทราบข้อกำหนดที่ผู้ประกอบรวมถึงผู้ใช้ พึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเเล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งในการจะกลับมา ในส่วนของสนามกอล์ฟนั้น มีการปรับเปลี่ยนวิธีไปพอสมควร โดยผู้เล่นจะต้องจองคิวก่อนมาเล่น

ต้องเตรียมตัวมาจากที่บ้าน “สำหรับการออกรอบ จำกัดผู้เล่นก๊วนละ 4 คน ต่อ เเคดดี้ 1 คน ซึ่งเเคดดี้ทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรอง จะต้องสวมหน้ากากเเละถุงมือ เเละการออกรอบเล่นนั้น จะต้องออกระยะเวลาห่างกันระหว่างก๊วน ก๊วนละ 10 นาที ผู้เล่นต้องขับรถเอง เเละจะไม่มีการเปิดให้ ในส่วนของสปอร์ตคลับใดๆทั้งสิ้น ในการกลับเริ่มต้นกลับ ในช่วงเเรก”