หวดวงสวิงเพื่อการกุศล โปรดังไทยร่วมสะวิงการกุศลมูลนิธิจำนงค์ฯ

หวดวงสวิงเพื่อการกุศล

หวดวงสวิงเพื่อการกุศล หาเงินราย ได้สมทบ มูลนิธิฯ ในการสร้าง อาคารเรียน

หวดวงสวิงเพื่อการกุศล โปรดัง ไทยร่วม สะวิงการ กุศลมูล นิธิจำนงค์ ฯ เรียกได้ ว่าคับคั่งกัน เลยทีเดียว เพื่อหาเงิน รายได้สม ทบมูลนิธิฯ ในการ
สร้าง อาคารเรียน ในถิ่น ทุรกันดาร รวมถึง กิจกรรม สาธารณ กุศลต่าง ๆ

หารายได้ สร้างอาคาร เรียนใน ถิ่นทุร กันดาร โปรกอล์ฟ ชั้นนำของ ไทยร่วม กอล์ฟการ กุศลรายการ “ซีบีเอฟ กอล์ฟ ชาริตี้ 2020” โดย มูลนิธิ จำนงค์
ภิรมย์ภักดี ซึ่งจัดขึ้น เป็นปีที่ 2 ณ สนามไทย คันทรี คลับ จ.ฉะเชิงเทรา

หวดวงสวิงเพื่อการกุศล

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อหาราย ได้สมทบ มูลนิธิ ฯ ในการสร้าง อาคารเรียน ในถิ่น ทุรกันดาร รวมถึง กิจกรรมสาธารณ กุศลต่าง ๆ สำหรับ
กอล์ฟ การกุศล ในครั้งนี้ จัดขึ้น หาเงินราย ได้สมทบ มูลนิธิฯ ในการสร้าง อาคารเรียน

เพื่อนำ เงินรายได้ หลังหัก ค่าใช้จ่าย สมทบทุน กิจกรรมเพื่อ สาธารณ กุศล ทั้งนี้ มูลนิธิ จำนงค์ ภิรมย์ ภักดี เป็นมูล นิธิที่ก่อ ตั้งเมื่อปี 2559 โดยได้
สนับสนุน กิจกรรม สาธารณ กุศลต่างๆ หลายด้าน ทั้งด้าน สาธารณสุข ดูบอลสด

ทั้งการบริจาค เงินเพื่อสร้าง และพัฒนา สถานพยาบาล สนับสนุน เงินทุน

ในการ พัฒนา บุคลากร ทางการแพทย์ ส่วนด้าน การศึกษา เน้นส่งเสริม ให้บุคคล ได้เข้า ถึงโอกาส พัฒนา ชีวิตและ ครอบครัว รวมถึง สนับสนุนผู้
พิการให้ อยู่ในสังคม ได้อย่าง เท่าเทียม หวดวงสวิงเพื่อการกุศล

ในงานมี คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธาน มูลนิธิ จำนงค์ ภิรมย์ภักดี เป็นประธาน ในพิธีเปิด การแข่งขัน โดยได้รับ เกียรติจาก คุณสันติ ภิรมย์ภักดี
ประธาน กรรมการ บริหาร บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด และโปรบุญชู เรืองกิจ ตำนานกอล์ฟ เมืองไทย ร่วมงานทั้งนี้ได้มี 10 โปรกอล์ฟ ชั้นนำ

หวดวงสวิงเพื่อการกุศล

ของ ประเทศไทย มาร่วมออก รอบกับ แขกผู้มี เกียรติใน ครั้งนี้ ซึ่งประกอบ ไปด้วย “โปรหมาย” ประหยัด มากแสง,“โปรมดแดง” ธรรมนูญ ศรีโรจน์,
โปรพรหม มีสวัสดิ์, “โปรฟลุ๊ก” รฐนน วรรณศรีจันทร์, “โปรมะพร้าว” ภาณุพล พิทยารัฐ, รัชพล จันทวารา, เข้มข้น ลิมพะสุต, จีรานันท์ อยู่ปาน,

ปัณณรัตน์ ธนพล บุญรัศมิ์ และมนัสยา ซีมากร ร่วมออก รอบกับ แขกผู้ มีเกียรติ ในครั้งนี้ เน้นส่งเสริม ให้บุคคล ได้เข้า ถึงโอกาส พัฒนา ชีวิต ทั้ง
การบริจาค เงินเพื่อสร้าง และพัฒนา สถานพยาบาล สนับสนุน เงินทุน พลิกวิกฤติเป็นโอกาส | ข่าวกอล์ฟ