ส่งเสริมการท่องเที่ยว สทท. ออกมาเชิญชวนให้ออกกำลังกายต้านโควิด

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการท่องเที่ยว เลือกกีฬากล์อฟ มาใช้กระตุ้น การออก กำลังกายที่ดี และกระตุ้น การท่องเที่ยว ไปในตัว

ส่งเสริมการท่องเที่ยว นายกสมาคม ส่งเสริม เพื่อท่องเที่ยว ได้จัดกอล์ฟ การกีฬาแข่งขัน เพื่อสุขภาพ เพื่อกระตุ้น การ ท่องเที่ยว ในไทย ให้มากขึ้น นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภา อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (สทท.)

พร้อมด้วยนาย นายสันติ ป่าหวาย อธิบดี กรมพลศึกษา ร่วมใจกันจัดกิจกรรม การออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมเปิด พิธีอย่าง เป็นทางการ กลับมาแข่งขัน ภายในกิจกรรม มีการออก กำลังกาย โดยการ ใช้กีฬากอล์ฟ เพื่อพัฒนา สุขภาพ

และส่งผล เพื่อส่งเสริม การ ท่องเที่ยว อีกด้วย โดยมีนักกอล์ฟ มืออาชีพ ทั้งใน และนอกวงการ แนะนักท่องเที่ยว จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่สนามกอล์ฟ ยูนิแลนด์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา

สภาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรม พลศึกษากระทรวง การ ท่องเที่ยว และกีฬา จัดกิจกรรม อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการ รณรงค์ในกระตุ้น การท่องเที่ยว หลังจากผ่าน พ้นวิกฤต โควิด 19

ซึ่งจะกระตุ้น ให้ผู้คน มีความตื่นตั วในการออกกำลังกาย อย่างใช้วิจารณญาณ อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

โดยการเลือก กิจกรรมกอล์ฟ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืน และปลูกฝัง สุขนิสัย ในการรัก การออกกำลังกาย และ เพื่อเป็นการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของ กลุ่มบุคคล ให้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นการ ออกกำลังกาย ที่ฟื้นฟู สุขภาพ ให้มีความแข็งแรง

พร้อมป้องกัน การติดเชื้อ แพร่ระบาด ที่สามารถติด ได้อย่างง่ายดาย ให้สามารถกลับมา ประกอบอาชีพ และ สร้างรายได้ ให้กับประเทศชาติ ได้อย่างมั่นคง ประธานสภา อุตสาหกรรม การ ท่องเที่ยว ได้กล่าวไว้ว่า

นอกจากกิจกรรมนี้ ขึ้นเพื่อเป็นการ ส่งเสริม เป็นการฟื้นฟู สุขภาพร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้ทุกคน ก้าวผ่าน วิกฤตนี้ไปได้ ดูบอลสด จึงได้จัด กิจกรรมนี้ ด้วยการใช้กีฬา หวังว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และออกกำลังกาย

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จะมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง และสมบูรณ์ขึ้น ตามที่เราได้ตั้งไว้ ให้ทุกคน มีระเบียบวินัย และปลูกฝัง ความเป็นนักกีฬา ยอมรับกฎกติกา ที่ถูกต้อง และ เรียนรู้ การกีฬา ในด้านกอล์ฟ ให้เข้าใจ อย่างถ่องแท้ นายสันติ ป่าหวาย

เปิดเผยว่า กรมพลศึกษา มีภารกิจ ที่ต้องทำคือ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกกำลังกาย ให้เป็นชีวิตจิตใจ เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัว เป็นเรื่องชีวิต ประจำวัน โดยมีกีฬา นันทนาการ และ วิทยาศาสตร์ เข้ามาเกี่ยวข้อง ข่าวกอล์ฟ

เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึง การเล่นกีฬา และการดูแล สุขภาพ ให้ห่างไกล จากเชื้อไวรัส โควิค 19 นั่นเอง และในการ จัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็น สิ่งที่ดี ที่หน่วยงาน ต่าง ๆ ควรเอาเป็นตัวอย่าง และนำมาบูรณาการ ให้เกิดการ ใช้งานได้จริง ๆ สุขภาพจริง ในการใช้ชีวิต ในวันข้างหน้า อีกด้วย