คอสวิงเฮก ทม.ปลดล็อคสนามกอล์ฟ-สนามไดร์ฟด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด

คอสวิงเฮก

คอสวิงเฮก โควิด-19 ที่ทำให้รัฐบาลมีคำสั่งล็อคดาวน์สถานที่ต่างๆตั้งแต่เดือน มี.ค. คอสวิงเฮก

คอสวิงเฮก ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้ ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา กทม.มีคำ สั่งปลดล็อค สถานที่ 8 ประเภท ซึ่งรวมถึงเหล่าบรรดาสนามกอล์ฟ และสนามไดร์ฟ

ในเขตกรุงเทพฯแล้ว แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหลังจากที่ กรุงเทพมหานคร ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลให้มีการปิดสถานที่ชั่วคราวกว่า 34 ประเภท เพื่อควบคุม

และป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด-19 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 เม.ย.นี้ ล่าสุด ทาง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน การประชุม พร้อมกับคณะ

ผู้บริหาร กรุงเทพ มหานคร รวมถึงได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ถึงการเตรียมผ่อน ปรนอนุญาต เปิดทำการ สถานที่ต่างๆ 8 ประเภท ดังนี้ พร้อมรอให้ เครือข่ายกีฬาหารือ

ศบค. กำหนดวันเปิด เพื่อให้เป็นแนว ทางเดียว กันทั่ว ประเทศ 1.ร้านอาหาร (นอกห้างสรรพสินค้า) ซึ่งมีมาตรการ อาทิ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ทั้งพนัก งานและ ผู้ใช้ งดการให้

อาหาร ประเภทบุฟเฟ่ต์ หรือประกอบอาหารเองที่โต๊ะ จัดให้มีฉากกั้นระหว่างอาหารกับผู้ใช้ ให้ทำความสะอาดสุขาทุกชั่วโมง ทำความสะอาดโต๊ะทุกครั้งที่มีผู้ใช้ ทำความสะอาด

ภายในร้านทุกๆ 2 ชั่วโมง จัดคิวเว้นระยะห่าง จัดเก้าอี้ที่นั่งระยะห่าง ผู้ให้ ต้องใส่หน้ากากอนามัย และเฟซชิลด์กันน้ำลายกระเด็น 2. ตลาดและตลาดนัด สามารถกลับมาเปิดได้เต็มรูปแบบ โดยให้กำหนดจุดเข้าออก มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้ อาหารที่ปรุงสำเร็จให้ทำฉากกั้นระหว่างผู้ซื้อ งดให้ เครื่องเล่นในตลาด เช่น บ้านลม

คอสวิงเฮก

ม้าหมุน บ้านบอล3.ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ให้ ได้เฉพาะ ตัด สระ ไดร์

แต่ต้องให้ แบบจองคิว ไม่ให้มีการนั่งคอยในร้าน โดยเปิดให้ เป็นรอบ รอบละ 2 ชม. พัก 20 นาที เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ ที่มีการใช้ร่วมกัน นอกจากนี้ ให้จดบันทึกข้อมูล

ผู้ใช้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ ที่อยู่ เพื่อง่ายในการติดตาม กรณีต้องมีการสอบสวนโรค 4 สถานพยาบาล คลินิก เปิดให้ ได้ ยกเว้นสถานเสริมความงาม ควบคุมน้ำหนัก 5.สนามกล์อฟ

สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ แต่ห้ามรวมกลุ่มหรือจัดการแข่งขันกัน พนักงานต้องใส่หน้ากากอนามัย และเฟซชิลด์ 6. สนามกีฬา เบื้องต้น ผ่อนปรนให้เล่นกีฬาได้ 3 ประเภท วิ่ง, แบดมินตัน,

เทนนิส7.สวนสาธารณะ เปิดได้ สามารถออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่นจักรยานได้ งดกิจกรรม ที่เป็นการ รวมกลุ่มกัน เช่น เต้นแอโรบิก รำมวยจีนการเล่นและงดเครื่องเล่นหรือ ข่าวกอล์ฟ

เครื่องออกกำลังกายประเภทฟิต เนสในสวน สาธารณะ รวมถึงงด รวมกลุ่ม ชุมนุมพูดคุยกัน 8.ร้านตัดขนสุนัข เงื่อนไข ลักษณะเดียวกับร้านตัดผม หรือร้านเสริมสวยคือกำหนดเปิดให้ เป็นรอบเวลา ให้ แบบจอง คิวล่วงหน้า ทำความ สะอาดทุกๆ 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ ให้ซักประวัติเจ้าของสัตว์เลี้ยงก่อนให้ ด้วย รวมถึงบันทึกข้อมูลเจ้าของสัตว์เลี้ยง

เพื่อง่ายต่อการติดตาม กรณีมีการสอบสวนโรคอย่างไรก็ตาม การแถลงข่าวมาตรการผ่อนปรนให้เปิด ทั้ง 8 แห่งของกทม. ครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้ ซึ่งวันที่จะอนุญาตให้เปิดทำการได้นั้น จะต้องรอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)

แถลงกำหนดวันเปิดให้ ที่ชัดเจน จากนั้น กทม.จึงจะออกประกาศกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินด้วยส่วนการขยายเวลางดจำหน่ายสุรา

หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จะครบกำหนดตามประกาศกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้(30 เม.ย.) กทม.ต้องรอแนวทางปฏิบัติจาก ศบค. ด้วยเช่นกัน หาก ศบค.กำหนดขยายเวลา กทม.ก็จะขยายเวลาด้วย