กีฬากอล์ฟจัดประชุม สมาคมกอล์ฟ จัดประชุม ประจำปี 2562 พร้อมเลือกตั้ง

กีฬากอล์ฟจัดประชุม

กีฬากอล์ฟจัดประชุม กฤษดา ตัณฑ์วิไล นั่งนายกสมาคมฯ คนที่ 3 

กีฬากอล์ฟจัดประชุม ณ ห้องประชุม คลับเฮาส์ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการประชุม ใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เนื่องด้วยวาระ การดำรงตำแหน่ง ของคณะกรรม การบริหารสมาคมฯ

จะหมดลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิด ความต่อเนื่องใน การบริหารงาน สมาคมฯ โดยมีวาระ สำคัญคือ รับรองรายงาน การประชุมใหญ่ ประจำปี ครั้งที่ผ่านมา แถลงผล การดำเนินงานใน รอบปี บัญชีราย รับรายจ่าย

และบัญชีงบดุล, การเลือกตั้งนายกสมาคม, แถลงกิจการที่ จะดำเนินการต่อ การแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีประจำปี และ กำหนด ค่าตอบแทน โดยมี นางสาวปฏิญญา ควรตระกูล นายกสมาคม กีฬากอล์ฟอาชีพสตรี เป็นประธานใน

ที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิก สามัญเข้า ประชุม 99 คน ในรอบปี ที่ผ่านมา สมาคมกีฬา กอล์ฟอาชีพสตรี ได้จัดการแข่งขัน 9 รายการ ได้แก่ สิงห์-เอสเอที ไทย แอลพีจีเอ แชมเปี้ยนชิพ 2019 จำนวน 8 รายการ และ ทรัสกอล์ฟ ไทยแลนด์

อัพเดจที่ความเคลื่อนไหวได้ทันข่าวกว่า>>> ข่าวกอล์ฟ

กีฬากอล์ฟจัดประชุม

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ ได้เลือกประธานคนใหม่

แอลพีจีเอ มาสเตอร์ 2019 กีฬากอล์ฟจัดประชุม รวมทั้ง การอบรม มีการจัดอบรม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ เอสเอที ไทย แอลพีจีเอ กอล์ฟ อเคเดมี, การอบรมหลักสูตรภาค ทฤษฏี ไทย แอลพีจีเอ คิว-สคูล 2019 เพื่อใช้เป็นหลักสูตร ในการผลิต

บุคลากรกีฬากอล์ฟ อาชีพทั้ง ผู้เล่นในทัวร์ และ ผู้ฝึกสอน โดยวาระที่ 5 เรื่องการเลือก ตั้งนายก สมาคมฯ ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 12.4 ให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งนายก สมาคม ในที่ประชุมใหญ่ ด้วยวิธีการเสนอชื่อ

โดยสมาชิกสามัญ โดยมีนางเรวดี ต.สุวรรณ เป็นกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในที่ประชุม โปรรุ่งทิวา ปางปั่น สมาชิกสามัญ ได้เสนอชื่อ นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล เป็นนายกสมาคมฯ โดยมีสมาชิกสามัญ โหวตเป็น

มติเอกฉันท์ 99 เสียง ให้นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม กีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคนที่ 3 ต่อจาก นางสาวปฏิญญา ควรตระกูล นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล เผยหลังจากได้รับเลือก เป็นนายกสมาคม กีฬากอล์ฟ

มีทุกประเทศให้ได้เลือกชม  >>>  ลอนดอนกอล์ฟ

ทันข่าวกับบริการที่รับการยอมว่าดีสามารถ>>>  ดูบอลสด

กีฬากอล์ฟจัดประชุม
กีฬากอล์ฟจัดประชุม

เพื่อเป็นการพัฒนาสมาคมให้ก้าวต่อไปสู่มาตรฐานระดับโลก

อาชีพสตรีคนที่ 3 ว่า “วันนี้ต้องขอขอบคุณหลายๆ ท่านก่อนอื่นต้อง ขอขอบคุณ คุณปฏิญญา ควรตระกูล ขอขอบคุณ ทีมงานทุกๆ คน ขอขอบคุณนักกอล์ฟทั้งหมด หวังว่าการเข้ามาทำงานร่วมกัน กับสมาคมกีฬากอล์ฟ

อาชีพสตรี จะสร้างความ ก้าวหน้าไปพร้อมๆ กันกับทุกๆ คนขอบคุณ ทีมงานสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ชุดเก่า และผมสัญญาว่า จะสานต่อและพัฒนาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีให้ก้าวไกล กว่าเดิมทางด้าน ของการแข่งขัน

และนโยบาย ทางทีมงานได้มี การวางรูปแบบไว้ใน หลายมิติ ทั้งในแง่ของ การแข่งขันที่ จะให้มีการแข่งขัน ที่มากขึ้นสำหรับกอล์ฟสตรี เพิ่มการแข่งขัน โควแชงชัน พยายามสร้างทัวร์นาเมนต์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น รวมทั้งการ

พัฒนาศักยภาพ ของนักกอล์ฟ จะมีการฝึกการ อบรมในกับสมาชิก ทั้งในเรื่องของ เทคนิคการ เล่นกอล์ฟ กฏกติกา มารยาท ซึ่งจะมีการแถลง อย่างเป็นทางการต่อไป” นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล กล่าวเสริม ทั้งนี้ นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล

ปัจจุบันอายุ 46 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ การ์เด้นส์ จำกัด นอกจากนี้ยังเป็นรองกรรมการ บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรม ก่อสร้างไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์